Politikalarımız

Kalite Politikası

Şirketimiz, müşterilerimize, tüm dünyada kabul görmüş standartlarda ürün hizmeti sunmak, bunu yaparken bütün çalışanlarımıza kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini daimi olarak yerleştirerek, kalite yönetim şartlarına ve tüm yasal düzenlemelere uygun çalışma biçimini benimsemektedir. Bunun yanında, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu amaca yönelik çalışmalarımızda sahip olduğumuz bütün maddi ve insan kaynaklarımızı en etkin şekilde yönetmek ve her şeyden önce çalışanımızın ve çevremizin sağlığını korumak şirketimizin izlediği politikaları arasındadır.

Çevre Politikası

Şirketimiz, müşterilerimize ürün sunarken, bu süreçte oluşabilecek her türlü çevresel zararı minimize etmek için çalışanlarımıza çevre koruma bilincini aşılar. Üretim sürecinden, nihai müşteriye ulaşan ürünlere kadar, oluşabilecek her türlü atıklar için gereken önlemleri almayı hedef edinir. Ürünlerimizi sürekli geliştirirken, çevre koruma bilincimizi de dinamik tutarak; çevre düzenlemesi ve doğanın korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere harfiyen uymak ve çevresel çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde ortaya koymak çevre politikamızın gereğidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimizin, öncelikleri arasında yer alan bir diğer konu ise iş sağlığı ve güvenliği konularında yürürlükteki yasal mevzuatlara ve bu konuda kabul görmüş standartlara uymaktır. Olası risklerin ve olası zararların en aza indirildiği güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmayı hedef almak ve bu koşulları sürekli olarak iyileştirmek iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.

İş Sürekliliği Politikası

Şirketimiz, iş sürekliliğini mümkün kılmak için, planlar ve stratejiler oluşturarak, gerekli önlemlerin alınması sağlar. Olası görülen riskler göz önüne alınıp, bu risklerin ortaya çıkmasını önleyecek adımlar planlanır. Böylece mali ve yasal olarak bu gibi risklerin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak herhangi bir olumsuzluğun en aza indirilmesi sağlanır. 

Şirketimiz olağanüstü durumlarda da hizmet vermeye devam etmek için İş Sürekliliği Yönetim Sistemine bağlı kalarak, edindiği misyonunu sürdürmeyi hedefler. Herhangi bir yerden zarar görmemesi açısından, meydana gelebilecek bu risklerde iş sürekliliğini olumsuz etkileyecek durumları organize edip, yönetir. Şirketimiz, sistem ve kaynaklarında oluşabilecek kayıpları ve ticari itibarına gelecek zararları önlemek için, oluşturduğu planları ve stratejileri sürekli kontrol eder ve bu plan ve stratejileri dinamik bir yapıda tutarak gelişmesi ve yenilenmesi için çaba sarf eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Şirketimiz, en az şirkette korunması gereken bilgileri koruduğu kadar üçüncü kişilere ait kişisel ve gizli bilgileri korumak için her türlü önlemi almayı hedefler. İş sürekliliğini kesintiye uğratmayacak, şirkete ve üçüncü kişilere ait sahip olduğu tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi hedef edinir. Bu bağlamda, edinilen tüm bilgileri korumak açısından gereken hassasiyetin gösterileceği konusunda kararlı bir duruş sergiler.

Güvenlik Politikası

Şirketimiz, üretimde ve diğer tesislerinde çalışan personelleri ve ziyaretçileri güvende tutmak, bu konuyla ilgili yasal mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek için gereken tüm maddi, manevi bütün imkanları değerlendirmek güvenlik politikasının bir parçasıdır.

Eğitim

Şirketimiz, insan sağlığı, kalite, doğal ve yapay afetlerden korunma, çevre, tehlikeli ürün bilgileri ve iş yeri emniyeti gibi konularda personeli her daim bilgilendirmek, bilgilerini canlı tutmak ve yenilemek açısından yasal zorunlu eğitimlere tabi tutmaktadır.