Bu belge, TEMPES Araştırma&Geliştirme Laboratuvar grubu tarafından, ASTM standardı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu doküman, içeriği itibari ile antifriz konusunun temel bilgilerini içermektedir. Araç radyatörlerinin koşulları ve hava şartları baz alınıp, standartlara bağlı kalınarak duruma göre uygulamalarda değişiklik yapılabilir.


Soğutma sitemi bileşenlerinden su pompası, aracınızın motoru ve radyatörü arasında antifriz dolaşımını sağlar. Motor çalıştıkça içinde dolaşan antifriz ısınır. Su pompası daha sonra bu ısıtılmış antifriz ve su karışımını üst…

Antifriz arabanın motorunu nasıl soğuk tutar?

Soğutma sitemi bileşenlerinden su pompası, aracınızın motoru ve radyatörü arasında antifriz dolaşımını sağlar. Motor çalıştıkça içinde dolaşan antifriz ısınır. Su pompası daha sonra bu ısıtılmış antifriz ve su karışımını üst…